Strony i Aplikacje Internetowe

JavaScript / Meteor / Ghost / React

Julian Ćwirko Ghost Themes

Wsparcie

Główny kierunek działalności

Meteor Platform (Projekty MVP, Aplikacje Internetowe)
Ghost Blogging Platform (Blogi, Skórki)

Narzędzia Open Source

Pozostałe dziedziny

React, Cordova
CSS, Scss, Less, Stylus
RWD, Foundation, Bootstrap, Stylus - Flexbox Grid
Webpack, Yeoman, Grunt, Bower